Damherten mogen toch weer niet worden afgeschoten


12 augustus 2012 - 

Aflevering zoveel in de soap rondom de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De bestuursrechter van de rechtbank Haarlem heeft vandaag namelijk besloten dat ze toch nĂ­et mogen worden afgeschoten.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gaven half juli een ontheffing om de damherten die buiten hun leefgebied in de Waterleidingduinen kwamen, af te schieten. Volgens de provincie zijn de vele damherten in Bloemendaal en Zandvoort namelijk een gevaar op de weg.

De rechter vindt echter dat Gedeputeerde Staten die toestemming niet goed heeft gemotiveerd. Uit de toestemming is namelijk niet duidelijk of andere, minder ingrijpende maatregelen genoeg effect hebben. Afschieten is dan het laatste middel.

Bij die minder ingrijpende maatregelen denkt men met name aan hoge rasters. Gebleken is dat langs de doorgaande wegen nog niet genoeg rasters staan. Ook is onvoldoende duidelijk welke oplossingen zijn getroffen om landbouwschade te voorkomen. Pas als duidelijk is dat dergelijke maatregelen onvoldoende helpen, mag een zwaar middel als afschieten worden ingezet.

Stichting De Faunabescherming in Amstelveen stapte naar de rechter nadat de provincie op 12 juli toestemming had gegeven voor het afschieten. De provincie krijgt van de rechter nu de gelegenheid in de bezwaarprocedure een beter gemotiveerd besluit te nemen. Het verbod op het afschieten van de damherten geldt tot 6 weken na dat besluit.

Bronn: RTVNH

Comments are closed.