Zoogdieren

Door de grote variatie in het landschap vormen de duinen voor veel diersoorten een goed leefgebied.  De Amsterdamse Waterleidingduinen bezit de grootste damhertenpopulatie van Nederland, maar ook reeën, vossen, vleermuizen en konijnen komen hier veel voor. Kleine roofdieren zoals de hermelijn, wezel en bunzing zijn in kleinere aantallen aanwezig, en laten zich niet snel fotograferen.

 

Comments are closed.