Planten

Door sterk wisselende omstandigheden is de begroeiing van het duingebied bijzonder afwisselend: heuvels en dalen met droge en natte, zonbeschenen en schaduwrijke plekken, met plaatsen in de wind en in de luwte, met kalkrijke en kalkarme, humusrijke en humusarme grond. In de Amsterdamse waterleidingduinen komen plantensoorten voor die bijna nergens anders in Nederland te vinden zijn. Bovendien groeit er de grootste collectie paddenstoelen van Nederland: maar liefst 970 verschillende soorten.

Comments are closed.