Havens

De verwering van schepen onder invloed van zon, zee en wind geeft de verhoudingen tussen mens en natuur weer.

Comments are closed.