Zeesterren masssaal aangespoeld


2 februari 2015 - 

Soms ligt het strand ineens bezaaid met zeesterren. Dat er zoveel zeesterren aanspoelen laat zien hoe talrijk de gewone zeester (Asterias rubens) in de Noordzee voorkomt. Op plaatsen waar veel voedsel is, bijvoorbeeld boven mosselbanken, kunnen ze in grote groepen voorkomen.
Wanneer door stormwinden de zeesterren losraken van de zeebodem, drijven ze min of meer hulpeloos rond. Als de stroming dan wat ongelukkig zit – een onderstroom naar het strand toe (bij aflandige wind) – dan eindigt de reis op het strand.
In de winter, wanneer de meeste strandingen plaatsvinden, speelt waarschijnlijk ook de lage temperatuur van het zeewater een rol. De dieren geraken versuft en slagen er nog nauwelijks in om zich met hun talrijke uitstulpbare en van zuignapjes voorziene mini-voetjes (onderaan de armen) vast te hechten aan de zeebodem.

een paar weken later:

Comments are closed.